Sơn chống thấm màu Doules Shield Color

Sơn chống thấm màu Doules Shield color có tác dụng ngăn nước thấm từ ngoài vào, chịu mài mòn, kháng kiềm cao. Sơn đã được nhiệt đới hóa để phù hợp với thời tiết Việt Nam